Motor de búsqueda personalizada

Búsqueda personalizada

Resultados de Búsqueda personalizada

Para contactar conmigo:

Aquí puedes enviar tus aportaciones, noticias, ideas. Son bienvenidas. guisaet@gmail.com


domingo, 1 de julio de 2007

Educació per a la Ciutadanía

Ja fa uns cuants mesos que apareix en els mijans de comunicació una notícia que poc a poc va prenent força com si de un "tsunami" es tractara: la nova asignatura que escomençarán a estudiar els nostres fills i filles en les Escoles i Instituts de secundaria de Espanya, "Educació per a la Ciutadanía".

He estat buscant més informació de la que ja tenía per la meua vinculació al mon del ensenyament com a membre de les AMPAs d'Ibi, i apart de la gent professional del ensenyament especific de les árees de Filosofía i Ciències polítiques, que critiquen punts molt técnics en referéncia a els canvits soferts en estes matéries en les Universitats, no he trobat més oposisió que la de la de la Conferència Episcopal.

No vullg jo valorar açi el decret en profunditat, perque estic segur que, com en els colors, cadascú tindrá el seu criteri en lo tocant als detalls. Sí que em pareix important que estes coses siguen difundides extensament i ben enteses per tots els que tenen algo que dir en lo tocant a la educació dels jovens de la nostra Nació.

Personalment, opine que ja es hora de que es fasa diferencia entre la educació cívica i social, de la educació religiosa. En molts aspectes son, o deuríen ser, el mateix. Respetar al próxim, els seus drets i els seus deures amb la comunitat. El que pasa es que, en la práctica, no es el mateix.

Considere que les matissacions deuen fer-se en els ámbits singulars i própis de cada institució. La Esglesia Católica, en les clases de catecisme, i en totes les que vullga fer com cursets pre-matrimonials, pre-confirmacions, i tot el que considere oportú per a aquélls que vullguen asirtir-hi i sustentar económicament eixes activitats. El mateix que totes les demés Religións i asociacións culturals i filosófiques, autoritzades per la Llei.

En aquest mon tan globalitzat, aon hi ha gent de tantes religions i sensibilitats, no es comprén que encara vullguen mantindre privilegis que son discriminatius des-de tot punt de mira.

La Universitat Carlos III, que no es pública, també va fer un estudi sobre aquest tema i va emetre un informe, que no está de més considerar.

Meditèu i opinèu.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Es molt interessant, papi, sobretot perque es una assignatura que jo no podre disfrutar i m'haguera agradat en certa manera haver-la donada a classe... Ja vorem si resulta util o si per contra... :S

Besos!